Skoleminne

Innsamling av skoleminne

Hausten 2015 sende Skolemuseumslaget ut ein invitasjon til å senda inn skoleminne. Skrivet gjekk til medlemmene i skolemuseumslaget og dessutan til ei rekkje organisasjonar og enkeltpersonar i Rogaland. Responsen blei ikkje så stor som laget hadde venta, men vi fekk nokre gode og verdifulle bidrag som blir presenterte nedanfor.

 

Kjell A. Jensen har levert:

Da freden kom til Nylund skole maidagene 1945.

Muntre minner fra skolen.

Spritdublikatoren.

 

Bidraget Muntre minner fra skolen er eit hefte som han gav ut i 2015. Heftet inneheld ei samling gode minne og treffande replikkar som han har notert ned gjennom sin lange yrkeskarriere i skolen.

 

Enok Lauvås har skrive om:

På skulepulten 1946-1953.

 

Reidar Frafjord har levert:

Soga om «Kirsten den glupe».

En sang til Kampen skole av Ernst Lidar.

Ernst Lider «Ongane sin jubalongsang»

 

Inge Bø har levert bidraget:

Koss me kom oss te og fra skolen.

 

Nils Mæhle har skrive om:

Målvinarlaget ved Stord lærarskule.