Aktuelt

Pedagogisk språk som sovemedisin

Av Tom Hetland, kommentator, tidlegare sjefredaktør i Stavanger Aftenblad

KLIKK HER

 

 

Skoleminne

Av Reidar Frafjord

 

For 50 år siden, den 07.02.1969, skapte et kraftig snøfall trafikk-kaos
i Stavanger-distriktet etter snøen som lavet ned i morgentimene.

Jeg minnes godt denne dagen, i mitt 4. år som lærer ved Kampen skole. Da vi møtte opp på skolen om morgenen, var hele skolegården dekket av en halv meter med tung snø. En av mine kolleger, Harald Faret, som da bodde i Schankeholen, hadde droppet bilturen og heller tatt turen til
sin skolegjerning på ski! Elevene fikk fri denne fredagen, såkalt «rennelov», og også den påfølgende lørdag. På den tiden hadde vi jo
6-dagers uke.

Selv hadde jeg en 6. klasse gutter skoleåret 1968/69 og var tilsynslærer i gymnastikk. Tirsdag den 11. februar gikk jeg i spissen for over 300 elever fra 4. – 6. klasse + klasselærerne på skitur fra skolen; en lang, lang rekke utover Sehusensgate til Byhaugen, videre til Eskelands-skogen, til Lille Stokkavann, langs Nedre Stokkavei og tilbake til skolen igjen.

Det var i de dager det.…

KLIKK HER

ROLFSENS LESEBØKER

Til glede for mange – til nederlag for andre

 

Av Kjell A. Jensen

 

 

Godt voksne husker gjerne Rolfsens lesebøker fra den tiden
de gikk på folkeskolen. Elevene fikk gjerne utlevert et nytt bind ved begynnelsen av et nytt skoleår fra andre til sjuende klasse. Leseverket var i bruk ved de fleste skoler her i landet fra 1892 da den første
leseboka kom ut til omkring 1958.

 

KLIKK HER

Språk, dialekter og sosiolekter
i bruk og bevegelse

 

Av Inge Bø

 

DEL I

Hvordan bokmål og nynorsk ble til

 

DEL II

Trekk og trender fram til i dag

 

KLIKK HER

En gammel skole full av nytt

 

Nylund skole 100 år

 

Av Gunnar Roalkvam

 

 

KLIKK HER

Oppvekst på Opstad Tvangsarbeidsanstalt

Et personlig tilbakeblikk

 

Av Sigmund Harbo

 

Å bære merkelappen Opstad-unge var ingen spøk. Vi var barn av ansatte og daglig omgitt av innsatte. Vi var bokmålsunger i ei nynorskbygd. Vi vokste opp i et relativt isolert samfunn. Det fantes ingen butikker, heller ikke grendehus. Ungene møttes i klasserommet, i friminuttene og på søndagsskolen.

Selv følte de fleste av oss privilegert. Andre derimot kunne ikke skjule sin medlidenhet med oss. Var Opstad et godt sted å vokse opp?

KLIKK HER

Var 6-årsreforma i skolen eit feilsteg?

Av Sigmund Sunnanå

I 1997 bestemte Stortinget at 6-åringane skulle overførast frå barnehagen til skolen. Frå vera dei eldste i barnehagen blei 6-åringane nå dei yngste i skolesystemet. Endringa blei innført med den klåre føresetnaden at dei nye førsteklassane skulle fungere som ein mjuk overgang frå barnehagen til skolen med stor vekt på leikeprega aktivitetar.

 

KLIKK HER