Nye artiklar

Nedlegging av skular, skulesentralisering og lærarutdanning

 

Av Sigmund Sunnanå

 

KLIKK HER

 

Viktig å ha motiverte sjukepleiarar og lærarar

 

Av Sigmund Sunnanå

 

KLIKK HER

Da lærere og elever i Stavanger

ble grepet av «kryssordbasillen»

 

Av Kjell A. Jensen

 

KLIKK HER

Johanna


Av Kjell A. Jensen
KLIKK HER

 

Tvil om det nye fellesfaget vil kunna
bli ein suksess

 

Av Sigmund Sunnanå

 

KLIKK HER

Hei, rektor

 

Av Kjell A. Jensen

 

 

KLIKK HER

 

Kampen for dei små skulane –

forsvar for det gamle eller kimen til det nye?

 

Av Tom Hetland

KLIKK HER

Hjemmeundervisningen har endret seg radikalt gjennom årene


Av Kjell A. Jensen

 

 

KLIKK HER

Bruddstykker av skolemøtets historie gjennom 70 år

 

Av Tor Ytre-Arne

 

KLIKK HER

 

 

Barndomsminne frå Mosterøy

krigsåra 1940 –1945

 

Av Sigmund Sunnanå

 

KLIKK HER

Da Storhaug skole ble «bombet»


Et 80-års minne

Av Kjell A. Jensen

 

KLIKK HER

 

Artikkelarkiv klikk her