Artiklar

Utdanningspolitiske skillelinjer i skole og lærerutdanning

Av Åsulv Frøysnes

 

 

Historisk og politisk utvikling av samspillet mellom grunnskole
og lærerutdanning

Av Åsulv Frøysnes

 

Barnekunst

Av Kjell A. Jensen

 

160 år siden den første Bibelhistorien til Vogt kom ut!

Av Kjell A. Jensen

 

Den utskjelte allmennlæraren

Av Per Østerud – Sigmund Sunnanå – Åsulv Frøysnes.

 

Lekser og ukeplaner i dagens skole

Av Sissel Østrem.

 

Mine første skoleår på Bjølsen skole i Oslo

Av Sissel Østrem.

 

Lærarutdanning for grunnskolen – litt historie og nokre synspunkt

Av Sigmund Sunnanå.

 

Nokre skoleminne frå medlemmer i Skolemuseumslaget

Av Kjell A. Jensen, Enok Lauvås, Reidar Frafjord, Inge Bø og Nils Mæhle.

 

Sør-Fogn skule

Av Sigmund Sunnanå.