Artikkelarkiv

 

Kampen for dei små skulane –

forsvar for det gamle eller kimen til det nye?

Av Tom Hetland

 

 

Bruddstykker av skolemøtets historie gjennom 70 år

 

Av Tor Ytre-Arne

 

 

Hjemmeundervisningen har endret seg radikalt gjennom årene


Av Kjell A. Jensen

 

 

Viktig å ha motiverte sjukepleiarar og lærarar

 

Av Sigmund Sunnanå

 

 

Da lærere og elever i Stavanger ble grepet av «kryssordbasillen»

 

Av Kjell A. Jensen

 

 

Johanna


Av Kjell A. Jensen

 

 

Tvil om det nye fellesfaget vil kunna bli ein suksess

 

Av Sigmund Sunnanå

 

 

Hei, rektor

 

Av Kjell A. Jensen

 

 

Rekruttering til lærarutdanning

 

Av Sigmund Sunnanå

 

 

Koronapedagogikk – 2020

 

Av Kjell A. Jensen

 

 

Frå skulehus til pilegrimsgard


Av Sigmund Sunnanå

 

 

Læraren – «et helt og levende menneske, ikke bare et noe større hode»

 

Av Svein Helgesen

 

 

Utviklingsdrag i norsk landsskule 1737–1889 slik desse syner seg i Rennesøy prestegjeld

Av Sigmund Sunnanå

 

 

Bør elevene bruke lærernes etternavn – og ikke kun fornavn?

Av Inge Bø

 

 

Tale ved avslutningen for Stavanger lærarhøgskole 1994

Av Martha Lea

 

 

Historiefag, historiedidaktikk og historiebevissthet

Av Jan Bjarne Bøe

 

 

Lesebokstriden i 1860–1870-åra

– med særleg omtale av striden i Rennesøy prestegjeld

Av Sigmund Sunnanå

 

Pedagogisk språk som sovemedisin

Av Tom Hetland

 

 

ROLFSENS LESEBØKER

 

Av Kjell A. Jensen

 

 

Språk, dialekter og sosiolekter i bruk og bevegelse

 

Av Inge Bø

 

 

En gammel skole full av nytt – Nylund skole 100 år

 

Av Gunnar Roalkvam

 

 

Var 6-årsreforma i skolen eit feilsteg?

Av Sigmund Sunnanå

 

 

Utdanningspolitiske skillelinjer i skole og lærerutdanning

Av Åsulv Frøysnes

 

 

Historisk og politisk utvikling av samspillet mellom grunnskole
og lærerutdanning

Av Åsulv Frøysnes

 

Barnekunst

Av Kjell A. Jensen

 

160 år siden den første Bibelhistorien til Vogt kom ut!

Av Kjell A. Jensen

 

Den utskjelte allmennlæraren

Av Per Østerud – Sigmund Sunnanå – Åsulv Frøysnes.

 

 

Lekser og ukeplaner i dagens skole

Av Sissel Østrem.

 

 

Lærarutdanning for grunnskolen – litt historie og nokre synspunkt

Av Sigmund Sunnanå.

 

 

 

Sør-Fogn skule

Av Sigmund Sunnanå.