Artiklar

Barnekunst

Av Kjell A. Jensen

 

160 år siden den første Bibelhistorien til Vogt kom ut!

Av Kjell A. Jensen

 

Den utskjelte allmennlæraren

Av Per Østerud – Sigmund Sunnanå – Åsulv Frøysnes.

 

Lekser og ukeplaner i dagens skole

Av Sissel Østrem.

 

Mine første skoleår på Bjølsen skole i Oslo

Av Sissel Østrem.

 

Lærarutdanning for grunnskolen – litt historie og nokre synspunkt

Av Sigmund Sunnanå.

 

Nokre skoleminne frå medlemmer i Skolemuseumslaget

Av Kjell A. Jensen, Enok Lauvås, Reidar Frafjord, Inge Bø og Nils Mæhle.

 

Sør-Fogn skule

Av Sigmund Sunnanå.