Skoleminne

Av Reidar Frafjord

 

For 50 år siden, den 07.02.1969, skapte et kraftig snøfall trafikk-kaos
i Stavanger-distriktet etter snøen som lavet ned i morgentimene.

Jeg minnes godt denne dagen, i mitt 4. år som lærer ved Kampen skole. Da vi møtte opp på skolen om morgenen, var hele skolegården dekket av en halv meter med tung snø. En av mine kolleger, Harald Faret, som da bodde i Schankeholen, hadde droppet bilturen og heller tatt turen til
sin skolegjerning på ski! Elevene fikk fri denne fredagen, såkalt «rennelov», og også den påfølgende lørdag. På den tiden hadde vi jo
6-dagers uke.

Selv hadde jeg en 6. klasse gutter skoleåret 1968/69 og var tilsynslærer i gymnastikk. Tirsdag den 11. februar gikk jeg i spissen for over 300 elever fra 4. – 6. klasse + klasselærerne på skitur fra skolen; en lang, lang rekke utover Sehusensgate til Byhaugen, videre til Eskelands-skogen, til Lille Stokkavann, langs Nedre Stokkavei og tilbake til skolen igjen.

Det var i de dager det.…

 

 

FLERE MINNER – KLIKK HER